PG Logo

Disclaimer PG HZB

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Wij publiceren hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die ons zijn aangeleverd. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en informerend.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welk medium men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden niet tot individuele personen herleidbaar gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens die u verstrekt door het invullen van het contactformulier, worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld maar na afhandeling van de vraag verwijderd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Onze kerkenraad aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker of  bij degene met wiens  toestemming het (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.