PG Logo

Column ds. Verhoeff

bladzijden boek

Niet stuk te krijgen

vr 5 mei 2023

Een maand geleden pleitte ik er op deze plaats voor om de sleutels van de kerk af te geven aan een volgende generatie. De reden die ik daarvoor gaf: als wij als ouderen gaan bedenken hoe de kerk van de toekomst eruit moet zien, dan is dat bij voorbaat een mislukte exercitie.

Er kwam de nodige reactie op. Unisono sprak daaruit veel bezorgdheid. ‘Ik wil de sleutels wel afgeven, maar er is niemand om ze aan te pakken.’ En zelfs : ‘Ik ben bang dat de kerk op een keer gewoon helemaal ophoudt te bestaan. Er is geen volgende generatie.’

Eerst maar het eerste: er is niemand om de sleutels aan te pakken. Dat is waar, maar ‘t is ook slechts de halve waarheid. Zolang ouderen geen ruimte maken, denken jongeren: dit is mijn kerk niet. In Zunderdorp deden ouderen dat wel. De kerkenraad stapte en bloc op, en er zit nu een nieuwe met alleen veertigers. Het kan dus wel, in een doodgewone dorpsgemeente!

En dan de zorg dat het op een keer gewoon ophoudt. Ook dat lijkt een gerechtvaardigde vrees. In januari verscheen nog maar weer eens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De uitkomsten waren voorspelbaar. Minder ervaring van een persoonlijke God, minder geloof in leven na de dood, minder lezers van de bijbel. Minder, minder, minder.

Maar ook dat is het halve verhaal. Ten eerste zijn er nog altijd zo’n 6 miljoen Nederlanders wél kerkelijk. En ten tweede blijkt religie zich steeds meer in niet-geïnstitutionaliseerde vorm te manifesteren. Eenvoudiger gezegd: geloof wordt duidelijk steeds minder kerkelijk.

Er groeit in Nederland een nieuwe vorm van religiositeit en spiritualiteit. Vaak is die tamelijk individueel, maar lang niet altijd. Er zijn zeker ook mensen die wel iets van hun religieuze besef willen delen met anderen. Alleen de kerk ervaren ze daarvoor niet als een geschikte plek. De vormen en manieren van de kerk zoals die is spreken hen niet aan.

Precies daarom moeten wij een nieuwe generatie de sleutels van de kerk geven. Dat is niet letterlijk bedoeld, maar misschien zegt de beeldspraak nog wel meer. Want het is niet onze kerk. En dat hebben wij ouderen er wel van gemaakt. Ons lijflied is: ‘Zo zijn onze manieren.’

Zelf ben ik helemaal niet bang voor de toekomst van de kerk. Misschien houdt de kerk zoals wij die kennen ooit eens op. Dat kan. Maar het verhaal van het evangelie is zó sterk, dat kan niet kapot. Dat zal altijd weer nieuwe mensen raken. En dan begint het allemaal opnieuw.

Als dat gebeurt, dan zal het vast zijn zonder orgels, en zonder toga’s. Het zal zijn zonder kerkenraad en zonder kerkorde. Als het opnieuw begint, dan begint zoals het ooit begonnen is. Elkaar de verhalen vertellen, de maaltijd delen, en omzien naar de armen. Dát verhaal, dát evangelie, dat is niet stuk te krijgen. Nooit. Daar ben ik zeker van.

Peter Verhoef

Via email bereikbaar