PG Logo

Werkelijkheid

bomenlaan

Werkelijkheid

Wij leven in een tijd van polarisatie. Een tijd waarin tegenstellingen op allerlei terreinen zichtbaar worden.
Ik denk aan de verschillende visies op democratie, de economie,  gezondheid (vaccinaties), het onderwijs enz. enz. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Sterker nog: polarisatie kan productief zijn om een verandering in de samenleving op gang te brengen. Soms is polarisatie nodig om botsende standpunten, scheidslijnen of tegengestelde  belangen helder te maken.
Maar als een polarisatieproces te lang doorgaat of als tegenstellingen te veel op de spits worden gedreven, raakt de samenleving verdeeld. Hetzelfde geldt voor tegenstellingen op kerkelijk terrein.
En daarom is het meer dan ooit van belang om steeds weer met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en elkaar ruimte te geven. Het gedicht werkelijkheid van Gabriel Smit is, wat mij betreft, daarvoor een prachtige aanzet.

Rudolf Kooiman

 

Leven laten leven,
een boom een boom
laten, een wolk een wolk
niet telkens

trekken, rukken, anders willen
een woord horen dat
niet gesproken wordt, al
is het te vinden.

Wij dwingen, voortdurend,
laten nergens vrijheid,
laten mensen geen mensen zijn,
laten niets gebeuren

zoals het zelf wil

Vraag niet, wacht
wat is, laat leven
leven, laat los
laat het dansen,

springen, reiken, laat het beginnen
bij wat is. En doe niets
dan amen zeggen, met open
hart, naar het gelovige verschiet.

Gabriel Smit