PG Logo

Vergeet u mij?

Het is de stille week, waarin dit lied heel erg passend is. Het verhaal van ‘The Passion’ wordt herkend door veel mensen. En zoals in de tekst van onderstaand lied: zo kunnen we ons voelen: vergeten, niet gezien! Oók door God. 
De melodie en de begeleiding op piano zoals in bijgaand muziekbestandje te horen is, is erg mooi.

Voor het eerst heb ik die gehoord op de zondag van de bruiloft te Kana, in januari dit jaar. De dienst had als thema: de wijn is op!
Zet het geluid aan, luister en lees mee. Het lied is voorbij voor je er erg in hebt.

Hoe lang vergeet U mij, o God?
verbergt u zich voor mij?
Een teken krijg ik van U niet,
alsof u mijn verdriet niet ziet.
Mijn wanhoop blijft nabij.

Hoe lang, o God, houdt u zich stil
terwijl ik op U wacht.
En redt U mij uit deze nood?
Mijn hart voelt zo verdord en dood
het kwaad heerst dag en nacht.

Zolang, o God, houd ik nog hoop.
Ik ben U toevertrouwd.
Verlos mij van mijn zware last.
Tot zo lang houd ik hieraan vast
dat U nog  van mij houdt.