Ely cathedral

Op zijn facebookpagina plaatste Sytze de Vries, bekend van liederen uit ons liedboek het navolgende gedicht, dat ik u niet wil onthouden.

Kerstgroet aan allen!

Toen God ooit zijn hart liet spreken
in de nacht vol duisternis,
klonk het woord van den beginne,
dat Begin en Einde is,
dat de Bron is die ons toestroomt
als een groot geheimenis,
deze dag en alle dagen.

Alles heeft dit Woord geschapen.
Toen het klonk verscheen het licht,
kregen aard en hemel namen
en de mensen een gezicht,
werd aan al wat groeit en ademt
heil en zegen toegedicht,
deze dag en alle dagen.

En dit woord is vlees geworden,
kreeg gestalte in een mens,
om te doen wat was gesproken
als Gods diepste hartewens:
dat de wereld zou geloven
in een toekomst onbegrensd,
deze dag en alle dagen.

Naar: Of the Fathers heart begotten.
Met melodie en overige strofen in zijn ‘Op vleugels