PG Logo

(H)erken het verschil!

Verschillen vieren

Op zondag 7 november ging het binnen het Mozesproject over wat leven volgens de tien geboden op het oog heeft: dat het leven met elkaar béter wordt. Want voor vrijheid heeft God ons bestemd: God heeft zijn volk uit Egypte bevrijd. Om vrij te kunnen zijn, is het nodig dat wij veránderen. De imam beaamde dat:

Drie verzen uit surah An’am kregen we te zien, en voorgezongen. Het waren deze:

dia 16 dia 17 dia 18

Onmiskenbaar herkennen we dezelfde soort geboden. Zowel in de Bijbel als in de Kor’an staan die dus. Natuurlijk staan er dingen in die vragen in ons wakker maken. Goed toch?
Mooi vind ik, dat we een woord herkennen dat Jezus ook gesproken heeft: over een volle maat en een vol gewicht. Dát is rechtvaardig.
Natuurlijk is er (groot) verschil. Maar is het niet mooi om dit citaat, – uit een boek van de Amerikaanse schrijfster Audre Lorde – daarbij ter harte te nemen? Het citaat is: Het zijn niet onze verschillen die ons verdelen, maar ons onvermogen deze verschillen te herkennen, te accepteren, en te vieren. Audre Lorde, Sister Outsider (1984)

ds. Tineke van Lente-Griffioen