PG Logo

Hemelvaart

tekening handen

Hemelvaart

In het tijdschrift ‘De eerste dag’ staan altijd tekeningen, afbeeldingen bij de ‘dagen’. De zondagen waarop bijbellezingen aan de orde zijn. Bij Hemelvaartsdag staat deze afbeelding. Je ziet de zegenende handen van degene die naar de hemel ging. En op de grond de geknielde leerlingen.

De evangelist Lucas vertelt ons dat de leerlingen ‘hem, Jezus, hulde brachten’. Dat doen ze daar al knielend. En vervolgens gaan ze naar Jeruzalem terug, zoals hen dat is opgedragen. Ze doen dat ‘in grote vreugde’. Blijdschap en vreugde hoort dus bij hemelvaart. Bij hemelvaart is er verplaatsing. Jezus: van de aarde naar de hemel. Menige profeet heeft het ervaren: gewoon hier op de aarde zijn, en tegelijkertijd met het hart in de hemel.
Het doet denken aan de oude formulering aan het begin van de viering van het Avondmaal: verheft uw harten in de hemel.

Om te zeggen: nu gaan we iets buitengewoons vieren. Gebruik je verbeelding! Tuurlijk sta je met de voeten op de grond, of zit je gewoon op een harde kerkbank, of rechte stoel. Maar met jouw geest kun je reizen! De leerlingen van Jezus, liggen daar geknield op de grond, en weten zich gedragen. Door Jezus die weggaat, maar bij hen is.

Dát zal ik vertellen aan de moslims die morgen in het Octaaf op bezoek komen. Ze komen omdat het feest is: de eerste dag van het Suikerfeest, en voor ons ook: Hemelvaartsdag. Ze zullen het herkennen. Ik ben daar zeker van.

Tineke van Lente