PG Logo

Groot en klein

tegelkerst

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af (  ). De eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius ( )
Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet.        Lucas 2: 1-4a

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes…          Mattheus 2: 1a

Groot en klein

De Bijbel noemt de zogenaamde groten der aarde alleen terloops en legt alle nadruk op wat (wie) men meestal over het hoofd ziet, wat men de kleine geschiedenis noemt. De geschiedenis van de zogenaamd gewone mensen. Een paar zinnen worden gewijd aan keizer Augustus, landvoogd Quirinius en koning Herodes. Voor het overige gaat alle aandacht uit naar een klein kind, een klein land, een klein verhaal.

De media richt onze aandacht meestal op het grote: grote problemen, grote gebeurtenissen, grote namen. Terwijl wij ons leven leven op kleine schaal. In ons gezin, onze familie, onze vriendenkring, ons bedrijf, onze baan, onze gezondheid. Daar hebben wij onze handen vol aan. Met als gevolg dat wij onszelf vaak zien als nietig en onbeduidend vergeleken met de grote wereld om ons heen. Wij voelen ons vaak machteloos. We kijken naar het journaal en weten niet waar we moeten beginnen. We lezen over alles wat er mis is in de wereld en denken: het is een  onbegonnen zaak: vrede overal, een schoon milieu en een eerlijke verdeling tussen arm en rijk. Het is te veel en het is te groot. Het gaat onze mogelijkheden te boven.

De kerstnacht maakt duidelijk dat uit iets kleins en onbeduidends iets groots tevoorschijn kan komen. Op wereldschaal is het onbeduidend wat er in Bethlehem gebeurt. Er wordt een kind geboren, zoals er zo vaak een kind ter wereld komt. Er klinkt gehuil zoals zo vaak bij de geboorte. Er komt bezoek, want kraamvisite hoort erbij. En toch is er meer aan de hand. Voor wie goed kijkt gebeurt er altijd meer.  Tenminste wanneer dat wat er in de kerstnacht gebeurt niet verborgen blijft in onze binnenkamer. Wanneer we durven geloven dat de liefde van Jezus, het kerstkind aanstekelijk kan werken! Zoals het aansteken van een kaars in de nacht.

Het kerstverhaal leert ons anders kijken. Hoe? Door te letten op  datgene (degene) waar je meestal aan voorbij loopt; het leert ons groot te denken door oog te krijgen voor het kleine. Want God is Hij die het kleine eert.

ds. Rudolf Kooiman