PG Logo

Grenzeloos genereus 

man open armen

Rik Torfs is een Belgische hoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven, kerkjurist, voormalig christendemocratisch politicus en columnist van het dagblad Trouw.  Zijn bijdragen vind ik bijna altijd boeiend om te lezen omdat ze getuigen van belezenheid, genuanceerdheid, wijsheid en mildheid. Enkele maanden terug verscheen er van hem een boek met als titel “De kerk is fantastisch”. Onderstaand een fragment.
Rudolf Kooimau

Grenzeloos genereus 

Niemand hoeft gelovig te zijn, ook niet een beetje, op een verborgen plek van zijn diepste zelf. Niemand hoeft zich gered te voelen tegen zijn eigen idee of verlangen in. Echte generositeit vraagt niets, ook dat niet. Natuurlijk kan de mens die complete belangeloosheid in zijn persoonlijke leven nooit helemaal waarmaken. Zijn overlevingsdrang verhindert hem dat. Hij beseft dat grenzeloze generositeit naïef is en hem uiteindelijk te gronde zal richten. Maar de kerk, in haar meest existentiële zin, wanneer de paus staat voor de Mens en het instituut zich opent voor de wereld, moet daar wel toe in staat zijn. Ze moet zelfs abstractie maken van de redding die ze biedt aan alle mensen, als die dat uitdrukkelijk niet willen. De kerk als ultieme pleisterplaats voor alle vormen van geloof en van ongeloof. Zonder iets te eisen, zonder iets te vragen, zonder stil verlangen naar een ontluikend geloof.

Natuurlijk heeft de kerk de bedoeling de boodschap van Christus te verspreiden, op haar meest ambitieuze momenten zelfs te belichamen. Een geloof dat niet missionair is, desnoods enkel impliciet, is een uitgedoofd geloof. Toch biedt de kerk een pleisterplaats aan iedereen. In ruil daarvoor verlangt ze niets. Dus ook niet dat het individu gelooft. Of gelooft op de volgens de kerk juiste wijze. Integendeel, zij is als een mantel om elk geloof en elke overtuiging heengeslagen. Bescherming biedt ze aan iedereen, redding enkel aan wie dat zelf verlangt.