PG Logo

Geloof, hoop en liefde

Geloof, Hoop en Liefde

Reinhold Niebuhr, een Amerikaans protestants theoloog uit de vorige eeuw heeft zijn bekendheid vooral te danken aan zijn vele geschriften over de relatie tussen christelijk geloof en politiek. De moeite waard om deze dagen bij stil te staan. Maar hij schreef ook allerlei andere teksten. Zo kwam ik een prachtig gedicht van hem tegen dat ik, ondanks mijn gebrekkige vertaling, graag doorgeef.

ds. Rudolf Kooiman

Nothing that is worth doing
can be achieved in our lifetime
therefore we must be saved by hope.Nothing which is true or beautiful
or good makes complete sense
in any immediate context of history;
therefore we must be saved by faith.Nothing we do, however virtuous,
can be accomplished alone;
therefore we must be saved by love.No virtuous act is quite as virtuous
from the standpoint of our friend of foe
as it is from our standpoint.
Therefore we must be saved
by the final form of love which is forgiveness.
Niets wat de moeite waard is
kan in een mensenleven worden volbracht
daarom moeten we worden gered door de hoop.Niets van wat waar is of mooi of goed
is werkelijk zinvol in iedere context of elke situatie;
daarom moeten we worden gered door het geloof.Niets van wat we doen, hoe deugdzaam ook
kan alleen, in ons eentje, worden bereikt;
daarom moeten we worden gered door de liefde.Geen deugdzame daad is altijd en overal
net zo deugdzaam
vanuit het gezichtspunt van onze vriend of onze vijand
als vanuit ons eigen gezichtspunt.
Daarom moeten we worden gered
door de ultieme vorm van liefde en dat is….vergeving.