PG Logo

Binnen of buiten

herder met schapen

Over bijna alle onderwerpen bestaat verschil van mening. Dat geldt voor maatschappelijke onderwerpen zoals de coronacrisis of de  klimaatcrisis, maar het geldt ook voor onderwerpen die te maken hebben met kerk en geloven. Er wordt bijvoorbeeld heel verschillend gedacht over wie er hoort bij de kerk of wie je kunt beschouwen als (on)gelovig. Beslissend blijkt meestal wat iemands perspectief of uitgangspunt is m.a.w. hoe iemand kijkt. Onderstaand verhaal laat zien hoe belangrijk onze blikrichting is…

Iemand schreef eens een prijsvraag uit met als opdracht: Wie bouwt de grootste schaapskooi? Drie mensen gaven gehoor. Drie mensen reageerden. Ze kregen materiaal en gereedschap en gingen aan de slag. 
De eerste bouwde een prachtige schuur, waarin maar liefst 100 (!) schapen konden.
De tweede bouwde een nog groter exemplaar waarin meer dan 150 schapen konden. En toen kwam Sam. Hij was nog nergens aan toe gekomen en zat op een stoel te genieten van een heerlijke kop koffie en van de wonderschone omgeving. Maar toen de jury er aankwam pakt hij 4 planken, spijkerde die aan elkaar toe een klein vierkant ontstond en ging daarin staan. Het was precies de juiste afmeting, het was precies/net genoeg om in te staan…

De commissie was stomverbaasd en vroeg of hij de opdracht wel goed begrepen had. Het ging immers om de vraag wie de grootste schaapskooi kon bouwen, waarop Sam zei: “Ja dat weet ik, maar ik sta BUITEN. Jullie staan IN de schuur’.

ds. Rudolf Kooiman