PG Logo

Er is altijd licht….

There is always light, if only we’re brave enough to see it,
If only we are brave enough to be it.

Vorige week werd Joe Biden geÏnaugureerd als nieuwe president van de Verenigde Staten. Ik heb de plechtigheid later teruggezien, omdat ik het gemist had. Ik vond het een heel hoopvol evenement. Het liet me even vergeten wat er allemaal speelt en aan vooraf gegaan was. Eén van de indrukwekkende momenten was het gedicht van Amanda Gorman. Een jonge zwarte dichteres, 22 jaar pas.
Hier alleen de laatste regels, met een mooi ritme, herhaling. Het werkt ook in het Nederlands:
Er is altijd licht, al zouden we alleen maar dapper genoeg zijn om het te zien
Al zouden we alleen maar dapper genoeg zijn om het te zíjn!

Het is een lang gedicht, dat vooral ontstaan is, na de bestorming van het Capitool. Het heeft de lastige situatie van tegenstellingen in het Amerika van nu als thema, en ondanks dat alles bruist het van hoop en verwachting, zonder de realiteit uit het oog te verliezen.
Ik heb het gedicht later opgezocht, omdat ik het niet allemaal verstond. Wél hoorde ik dat het prachtige Bijbelse beeld werd aangehaald, van de vrede die zal heersen, als ieder onder haar wijnstok en haar vijgenboom zal zitten, door niemand opgeschrikt.

Het hele gedicht? Te vinden via deze link: gedicht Amanda Gormann