PG Logo

Als Suikerfeest en Hemelvaart op één dag vallen

ingezonden brief

Samenvallen!

Ja, dat komt niet vaak voor.
Daarom stelde de Imam van de Turkse moskee voor om elkaar op deze bijzondere dag te ontmoeten (zie vorig nieuwsbericht) en dat was een goed idee. Zo konden ds. Tineke van Lente, vijf gemeenteleden en twee vertegenwoordigers van de RK Matteüsparochie, de Turkse Imam en nog twee vertegenwoordigers van de Turkse moskee in het Octaaf begroeten.
Vanzelfsprekend hadden de bezoekers allerlei zoete lekkernijen meegenomen, want dat past bij het Suikerfeest. Daarna volgde een boeiende uitwisseling van gedachten en kon men elkaar bevragen over hoe elke geloofsgemeenschap haar feesten viert en beleeft. Het bleek dat christendom en islam in veel opzichten in de kern geloofswaarheden en rituelen delen.
In plaats van de verschillen – die er ook zijn en die in het gesprek niet verdoezeld werden – is het zinvol om elkaar te vinden in wat ons verbindt en samen te werken aan een leefbare aarde en samenleving.
Concreet kreeg dat uitdrukking in de afspraak om nauwer samen te werken in de opvang van vluchtelingen.