PG Logo

Woorddienst 2 oktober – Dorpskerk Zwaag

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag, Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger en verhaal: Ds. Hans Bouma
Pianist: Peter Zandberg

Thema: Mensen wandelend als bomen
Het verhaal van de blinde uit Betsaïda

Die bomen werden mijn vrienden, de vrienden die ik verder niet had. Ik voelde duidelijk dat ze me serieus namen, me respecteerden. Zo blind als ik was, ik mocht er zijn, Juda was mijn naam. Er was veel dat ons verbond, dezelfde aarde die ons droeg, dezelfde hemel, dak boven ons hoofd. Dezelfde adem, dezelfde kracht die ons bezielde.
Woorden van die blinde man uit Betsaïda. In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, Mensen wandelend als bomen. Een even onthullend als inspirerend en troostrijk verhaal waaraan Peter Zandberg muzikaal meewerkt. Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage: “Op goede voet met de bomen”.

De orde van dienst treft u hier aan: Liturgie Zwaag 2 oktober 2022
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor Israel zondag Stichting Aleh
Aleh is de grootste hulporganisatie in Israël die de zorg draagt voor meer dan 650 baby’s, kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een meervoudige- en ernstige handicap.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB