PG Logo

Viering 21 augustus in de Dorpskerk van Zwaag

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag, Kerkelaan 8
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas, maar geen kindernevendienst

Voorganger: ds. Peter van Ankeren
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u  hier aan:  orde van dienst zondag 21 augustus 2022 Zwaag
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor ondersteuning van onderwijs aan kinderen in kansarme gebieden in zuidelijk Afrika (BEAD).
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts. Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u dus alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB