PG Logo

Viering met Heilig Avondmaal 8 oktober in de Dorpskerk van Blokker

  • Locatie Dorpskerk van Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Klaas Goverts
Organist: Peter Zwart

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.

De orde van dienst treft u (vanaf enkele dagen vóór de dienst) hier aan:
De vieringen in de Dorpskerk van Blokker kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte is voor missionair werk.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB