PG Logo

Viering Dorpskerk Zwaag 18 april

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.00 uur
  • Toelichting Online viering

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u hier aan: Orde van dienst op zondag 18 april 2021 Zwaag
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor stichting VPSG, die steun geeft aan slachtoffers van seksueel misbruik. De stichting biedt voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligers.  Zie ook: https://vpsg.nl.
U kunt uw gift overmaken naar bankrekening
NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.