PG Logo

Viering Dorpskerk Zwaag 2 mei

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.00 uur
  • Toelichting online viering

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Bets Conijn

De orde van dienst treft u later hier aan:
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor  ?
U kunt uw gift overmaken naar bankrekening
NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.