PG Logo

Gezamenlijke viering 4 augustus

kerk. centr. Het Octaaf
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting gez

Voorganger: ds. Noeme Visser
Organist: Jan Stens

De orde van dienst treft u tzt hier aan:
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De eerste collecte heeft een diaconaal doel. Deze week: Hospice Dignitas
Zij leveren kwalitatieve en passende (terminale) palliatieve zorg in West-Friesland. Het ontstaan en de ontwikkeling van het hospice is alleen maar mogelijk geweest, dankzij de inzet, steun en financiële bijdrage van veel mensen uit de regio. De afgelopen jaren zijn er meer dan 1.000 gasten verzorgd, ondersteund en begeleid in hun laatste levensfase.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10RABO0105542083 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32RABO0105542075 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links. Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB