PG Logo

Vakantiedienst 18 augustus

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting Vakantiedienst

Vakantiediensten vinden in de zomervakantie beurtelings plaats in verschillende kerken in het centrum van Hoorn.
Voor meer informatie over deze vieringen klikt u hier: vakantiediensten

De voorganger deze zondag ds. Jacob Meinders
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u tzt hier aan:
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De eerste collecte heeft een diaconaal doel. De commissie vakantiediensten koos voor de Organisatie Gevangenenzorg in Nederland. De tweede collecte is voor onze eigen Protestantse gemeente.

Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10RABO0105542083 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32RABO0105542075 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links. Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app of geen van beide apps,  scan of tik op de QR code rechts.
QR Pg HZB