PG Logo

Gezamenlijke vakantiedienst 25 augustus

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting Afscheid Pastor Jeunink

Vakantiediensten vinden in de zomervakantie beurtelings plaats in verschillende kerken in het centrum van Hoorn.
Voor meer informatie over deze vieringen klikt u hier: vakantiediensten

Voorganger: pastor Esther Jeunink
Organist: Sebastian van der Pluijm
In deze viering neemt pastor Esther Jeunink afscheid van onze gemeente.

De orde van dienst treft u tzt hier aan:
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De eerste collecte heeft een diaconaal doel. De commissie vakantiediensten koos voor de Organisatie Gevangenenzorg in Nederland. De tweede collecte is voor onze eigen Protestantse gemeente.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.

Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10RABO0105542083 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32RABO0105542075 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links. Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, of geen van beide apps, tik op de QR code rechts.
QR Pg HZB