PG Logo

Viering 9 augustus Dorpskerk Blokker

  • Locatie Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is geen kindernevendienst.

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Stens

De orde van dienst kunt u hier downloaden: orde van dienst Blokker 9 augustus 2020
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Stichting Red een kind”.
Het begon met een brief uit India, over kinderen die onder zware omstandig- heden leefden. Hans en Anky wilden zich ervoor inzetten, legden contact met mensen in India en  mensen in Nederland die de middelen wilden opbrengen. Samen richtten zij deze stichting op.

U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?