PG Logo

Viering 8 november

overzicht
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Peter Zwart

Gezien de verscherpte maatregelen, moet er weer gereserveerd worden voor het bijwonen van een viering. Er geldt op dit moment een maximum van 30 kerkgangers. U kunt reserveren via het webformulier.  Dat kan uiterlijk tot 6 november, 20.00 uur. U krijgt zaterdags een bevestiging. Wij vragen u een mondkapje te dragen tot u zit.

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Opvoeden doe je niet alleen”.
Ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe? Zij hebben een gemeenschap nodig die een plek biedt ervaringen uit te wisselen. JOP helpt kerken daarbij, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?