PG Logo

Viering 8 december

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting themadienst

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Peter Zandberg

In deze dienst is Amnesty aanwezig, met kaarten en kaarsen. Ook Ank Pollmann zal iets vertellen. Dinsdag 10 december is de internationale dag voor de rechten van de mens. In 1948 werd op 10 december  de Universele Verklaring voor de rechten van de mens getekend, nadat in 1945 de Verenigde Naties waren  opgericht.
We lezen uit Micha over zwaarden en speren die worden omgesmeed tot ploegscharen en snoeimessen.

De orde van dienst kunt u hier downloaden: 2019-12-08 Het Octaaf
Wilt u meeluisteren? Dat kan via de kerkomroep, klik hier.

De collecte tijdens de viering is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze stichting brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in de gewone taal tot de Bijbel voor Burkina Faso. Samen maken wij het mogelijk dat mensen in alle landen de Bijbel kunnen lezen. U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collectes bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?