PG Logo

Viering 7 maart

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting online viering

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Bets Conijn

De orde van dienst treft u vlak voor de zondag  hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor: 40 dagen – Kerk in Actie Zending
Vandaag is de collecte voor Libanon. Wilbert van Saane is daar door Kerk in Actie uitgezonden en theologiedocent in Beiroet. Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land.  De Near East School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.