PG Logo

Viering 7 juni

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting viering via kerkomroep

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst kunt u tzt downloaden.
De link naar YouTube volgt later.
Start u tijdig de kerkomroep als u alleen wilt luisteren. Dan is de grootste kans dat de verbinding tot stand komt.

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.
De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Adoptiefonds onze gemeente“.
De Diaconie streeft ernaar dat deze activiteit door de gehele kerkelijke gemeente gedragen wordt. Daarom vragen zij u dit stukje gemeentewerk door vaste of eenmalige bijdragen financieel te ondersteunen.  Elke bijdrage is uiteraard welkom.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?