PG Logo

Viering 6 december

lege kerkzaal in corona
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting 2e advent

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Jan Zuidema

Gezien de geldende maatregelen, moet er nog steeds gereserveerd worden voor het bijwonen van een viering. Er geldt  een maximum van 30 kerkgangers. U kunt reserveren via het webformulier.  Dat kan uiterlijk tot 4 december, 20.00 uur. U krijgt zaterdags een bevestiging. Wij vragen u een mondkapje te dragen tot u zit.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor de Nederlands Bijbelgenootschap.
kids met bijbelDe Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Dat ontdekken wij iedere keer opnieuw. Het Nederland Bijbelgenootschap (het NBG) wil de bijbel beschikbaar en toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Dat doet het door de Bijbel te vertalen en te herzien, zodat zoveel mogelijk mensen  de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen of horen. Daartoe ondersteunt het NBG ook Bijbelgenootschappen in andere landen. Voor de presentaties tijdens de vieringen  maken wij dankbaar gebruik van digitaal beschikbaar gestelde Bijbelteksten.

Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.