PG Logo

Viering 5 juli

liturgisch centrum
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting Voor deze viering is reserveren verplicht

Voorganger: ds. Tineke van Lente
Organist: Peter Zandberg

Voor aanwezigheid bij deze vieringen moet gereserveerd worden.
Reserveren kunt u op de vrijdag voorafgaande aan de eerstvolgende dienst.
Voor het Octaaf via 0229-232760. U kunt bellen tussen 16.00 – 18.00 uur en tussen 19.00 – 20.00 uur.

Er is helaas geen orde van dienst ingeleverd.
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep 

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Vakantiepret voor kinderen“.
Armoede is een groot  probleem.  Eén op de negen kinderen groeit op in armoede, dat moet anders. KiA steunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Ook wordt de actie Vakantietas gesteund. In deze tas zitten leuke spulletjes om de zomervakantie door te komen.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?