PG Logo

Viering 5 februari in de Dorpskerk van Zwaag

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag, Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendiense

Voorganger en verhaal: ds. Hans Bouma
Organist: Peter Zwart

WAT VOOR MENS WIL JE ZIJN?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan

Het was onontkoombaar, verschillende signalen kondigden het al aan: ik kwam in een diepe crisis terecht. Niets van wat ik had opgebouwd, interesseerde me nog. Met leegte, alleen maar gapende leegte om mij heen moest ik antwoord geven op die vraag die mij permanent achtervolgde: Jij, jij Marcus, wat voor mens wil jij zijn – wat voor mens?

Woorden van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, Wat voor mens wil je zijn? Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Peter Zwart muzikaal meewerkt.

Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Dat eeuwig moment.

De orde van dienst treft u hier aan:  orde van dienst Zwaag 05-02-2023
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor: KIA WD  Pakistan vaktraining jongeren.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: de organisatie brengt jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.  Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB