PG Logo

Viering 5 april alleen via de kerkomroep

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting viering via kerkomroep

Viering via de kerkomroep

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst volgt.

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.
De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Jongeren doorleven het paasverhaal”
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?


Klik op de afbeelding voor een vergroting.