PG Logo

Viering 4 september

ds Rudolf
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting

Voorganger: Ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor KIA WD Myanmar – volwaardige plek voor mensen met een beperking.
The Leprosy Mission International-Myanmar zet zich al sinds 1898 in voor mensen met een beperking in Myanmar. De organisatie heeft zeventien centra, waar zorg en revalidatie wordt geboden, maar ook geholpen met hun reintegrate of integratie in de gemeenschap. TLMI-M stimuleert dat mensen met een beperking zich registreren, zodat ze in aanmerking komen voor voorzieningen van de overheid en motiveren werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts. Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u dus alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB