PG Logo

Viering 4 oktober

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.15
  • Toelichting

Voorganger: pastor T. Heijboer
Organist: Peter Zwart

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Israel”.  De relatie met het volk Israel is een essentieel element van de eigen identiteit. Kernwoord in deze relatie is gesprek en ontmoeting. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreks- materiaal, een tijdschrift, een internetproject, ontmoetingsdagen en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland.
U kunt aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u wel in de omschrijving het doel aangeven?