PG Logo

Viering 31 mei Pinksteren

website vieringen
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting viering via kerkomroep

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst kunt u hier downloaden:orde van dienst 31 mei
De link naar YouTube vindt u hier: Pinksteren
Start u tijdig de kerkomroep als u alleen wilt luisteren. Dan is de grootste kans dat de verbinding tot stand komt.

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.
De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Marokko – steun voor jonge open kerk“.
Het is Marokkanen niet toegestaan christen te zijn. Christenmigranten willen via de woestijn Europa bereiken maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. De kerk in Marokko groeit hierdoor. Predikanten worden nu opgeleid en hulp wordt geboden aan gestrande migranten. KiA helpt daarbij.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?