PG Logo

Viering 30 juni

octaaf begin dienst
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting Viering met Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Bets Conijn

De collecte is vandaag voor Westfriesland voor Burundi. Deze stichting  zorgt er  – middels projecten – voor dat de kinderen naar school kunnen gaan.
U kunt, als u dat wilt, ook bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75
t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?