PG Logo

Viering 30 augustus Dorpskerk Zwaag

kroonluchter dorpskerk zwaag
  • Locatie Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8 in Zwaag
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Over de kindernevendienst volgt later nader bericht.

Voorganger: mw. ds. Tineke van Lente-Griffioen
Pianist: Jan Zuidema

De orde van dienst kunt u vanaf enkele dagen vóór de dienst hier downloaden:
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor de eigen diaconie.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?