PG Logo

Viering 3 juli in de Dorpskerk van Zwaag

  • Locatie Dorpskerk van Zwaag, Kerkelaan 8
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u hier aan: Orde van dienst Zwaag 3 juli 2022
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor India – geef kansarme kinderen een toekomst
Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Dalitkinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd en stoppen daardoor vaak vroegtijdig met school en werken zo al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken en geeft huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport.  Door liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards wil tot 2023 5 tot 15 zogenaamde ‘kinderarbeidsvrije zones’ tot stand brengen en sociale verandering teweegbrengen in de Dalit-gemeenschap.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB