PG Logo

Viering 3 december met H.A. in de Dorpskerk van Zwaag

  • Locatie Dorpskerk, Westerblokker 105, 1695 AC Blokker
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

1e advent – Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Tineke van Lente
Organist: Jan Stens

De orde van dienst treft u hier aan: orde van dienst voor zondag 3 december 2023 Eerste Advent Dorpskerk Zwaag
De vieringen in de Dorpskerk van Zwaag kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De eerste diaconale collecte is voor het Adoptiefonds
In een volgend kerkblad zullen we een overzicht plaatsen wie we allemaal met het adoptiefonds ondersteunen. Vorig kerkblad heeft u al kennis gemaakt met 3 jonge kinderen.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB