PG Logo

Viering 29 september

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting

Voorganger: ds. Peter van Ankeren
Organist: Peter Zwart

In Moldavië staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Ze leven soms in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Acties steunt een organisatie van zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan deze ouderen. U kunt, als u dat wilt, ook aan de collecte bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?