PG Logo

Viering 29 november

lege kerkzaal in corona
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting 1e advent en symbolische viering Heilig Avondmaal

Voorgangers: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist:  Peter Zandberg

De orde van dienst vindt u hier: zondag 29 november

Gezien de nog steeds geldende maatregelen, moet er gereserveerd worden voor het bijwonen van een viering. Er geldt een maximum van 30 kerkgangers. U kunt reserveren via het webformulier.  Dat kan uiterlijk tot 27 november, 20.00 uur. U krijgt zaterdags een bevestiging. Wij vragen u een mondkapje te dragen tot u zit.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor de School van onze dromen in Oekraïne.
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn. Er is sprake van gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze adventscollecte.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.