PG Logo

Viering 29 mei – gez.dienst

kunstwerk Hoop Floriade22
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting Thema: De 12 vruchten van de geest

Voorganger: ds. Burret Olde
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u indien beschikbaar hier aan.
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

Op dit moment is in Almere de Floriade aan de gang met als thema: Aandacht voor de schepping en zorg voor de aarde. De Floriade laat onder andere door 12 kunstwerken oplossingen zien hoe steden groener, gezonder én leuker kunnen zijn. Burret Olde is hierbij betrokken en onze diaconie heeft 1 van de 12 kunstwerken die er staan, gesponsord. In deze dienst worden foto’s en filmpjes getoond.
Een van de filmpjes ziet u hier: Floriade

De diaconale collecte in deze dienst is voor Jong Protestant; jongerendiaconaat
Jeugdwerk en diaconaat zijn in gemeenten vaak twee aparte terreinen.  Waarom is het belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor het diaconaat? We zijn in het jeugdwerk geneigd  vooral te praten over ‘de theorie’ of het ervaren van geloof, maar het is goed om geloven ook concreet te maken. Hoe ga je om met mens, dier en aarde? Diaconaat is bij uitstek de tak van sport waarin je dat leert en oefent.”

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB