PG Logo

Viering 28 november in de Dorpskerk van Blokker

uitsnede schilderij doortocht
  • Locatie Dorpskerk van Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting 1e Advent - Viering Heilig Avondmaal - Themadienst - Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u hier aan: orde van dienst zo 28 november 2021 Eerste Advent Blokker HA
De vieringen in de Dorpskerk van Blokker kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor Adventscollecte Moldavië
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor hen. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: dat nemen ze de rest van hun leven mee.

Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB