PG Logo

Viering 27 september Dorpskerk Blokker

Dorpskerk Blokker
  • Locatie Dorpskerk Blokker, Westerblokker 105
  • Tijdstip 10.00 uur tot 11.30 uur
  • Toelichting Er is oppas en kindernevendienst

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst kunt u (vanaf enkele dagen vóór de dienst) hier downloaden:
Deze viering kunt u meeluisteren via de kerkomroep

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Verlangen naar vrede, wereldwijd”.
Op veel plaatsen verlangen mensen naar vrede. Bijv. mensen die vluchten voor bruut geweld, die nergens welkom zijn. Door pratische hulp en een luisterend oor probeert Kerk in Actie er voor hen te zijn. Vredesacties worden ondersteund door onrecht aan de kaak te stellen en in de vredesweek wordt er aandacht voor gevraagd.

U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?