PG Logo

Viering 27 juni

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u hier aan: orde van dienst
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist.
Er mogen maximaal 60 bezoekers de dienst bijwonen.

De diaconale collecte is vandaag voor Stichting Red een kind
De kinderen in armoede hebben onze hulp nodig. Door de extreme armoede staat elke dag in het teken van overleven. Door deze dagelijkse strijd slaat de wanhoop toe. Onze programma’s bieden hoop, door kansen te bieden om armoede te doorbreken waarbij het kind centraal staat. Wij bevelen dit doel van harte bij u aan. Neem hier een kijkje om te zien wat er met uw geld gebeurt.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.