PG Logo

Viering 26 maart

tineke zegen
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting 5e zondag 40dagentijd

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Jan Zuidema

De orde van dienst treft u hier aan: orde van dienst 26-3
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte is voor: Werelddiaconaat Bangladesh
In Bangladesh is de werkloosheid hoog. Veel jongeren hebben moeite om werk te vinden. Dat komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijv. een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Samen met partnerorganisatie CCDB gaat Kerk in Actie 300 jongeren begeleiden naar werk via een leer-werktraject en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. CCDB ondersteunt ook vrouwen om hun inkomen te verhogen via een ingenieus kooktoestel.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts.
Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB