PG Logo

Viering 26 juni

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst treft u hier aan: 2022-06-26
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via Kerkdienstgemist

De diaconale collecte in deze dienst is voor de Wereldvluchtelingendag – hulp voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijv. omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie als ongedocumenteerde in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Ook is er altijd angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerkelijke initiatieven helpen hen met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures.

De tweede collecte is bestemd voor onze eigen gemeente.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts.
Om bij te dragen via Givt heeft u de app nodig. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u alleen bijdragen met de rechter QR code.
QR Pg HZB