PG Logo

Viering 26 januari

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen
Organist: Peter Zandberg

De collecte tijdens de viering is bestemd voor Sirkelslag. Sirkelslag is een online spel voor kinder- en jeugdgroepen. Zij spelen een interactief spel via internet en sociale media tegen andere groepen en zijn zo bezig met een Bijbelverhaal.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collectes bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?