PG Logo

Viering 25 oktober

overzicht
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting

Gezien de verscherpte maatregelen, moet er weer gereserveerd worden voor het bijwonen van een viering. Er geldt op dit moment een maximum van 30 kerkgangers. U kunt reserveren via dit webformulier. Dat kan tot vrijdagavond, 20.00 uur. U krijgt zaterdags een bevestiging.
Wij vragen u een mondkapje te dragen tot u zit.

Voorganger: ds. Jacob Meinders
Organist:  Peter Zandberg

De orde van dienst vindt u hier: Liturgie Het Octaaf
Als u wilt meeluisteren via de kerkomroep, klik hier

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “het Adoptiefonds”.
De Diaconie streeft ernaar dat de totale activiteit door de gehele kerkelijke gemeente gedragen wordt. We willen de gemeenteleden hierbij oproepen om dit stukje gemeentewerk door vaste of eenmalige bijdragen financieel te ondersteunen. Elke bijdrage is uiteraard welkom.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?