PG Logo

Viering 25 april

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting online viering

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Bets Conijn

De orde van dienst treft u later hier aan
De vieringen in Het Octaaf kunt u meeluisteren en meekijken via kerkdienstgemist.

De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd voor: Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.
Wilt u ook aan deze collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.