PG Logo

Viering 24 november

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.30
  • Toelichting Laatste zondag kerkelijk jaar, viering voor doven en voor horenden

Voorganger: ds. Tineke van Lente-Griffioen en ds. Rudolf Kooiman
Organist: Edwin Hinfelaar.
Medewerking verleent de Martinuscantorij uit Zwaag.
In deze viering gedenken wij de mensen die afgelopen jaar gestorven zijn.
Voor iedere aanwezige is in deze dienst gelegenheid een kaars aan te steken.

Deze zondag zijn ook dove mensen uit de provincie weer aanwezig, én een tolk gebarentaal: Wendy Elings. De dienst heet dan officieel: gecombineerde dienst voor doven en horenden.

De orde van dienst kunt u hier downloaden: 11 nov Liturgie
Bent u niet in de gelegenheid maar wilt u wel meeluisteren (of achteraf luisteren)? Klik dan op deze link en kies voor Het Octaaf.

Eenzaamheid speelt overal in Nederland. Het treft niet alleen ouderen, maar ook jongeren. Eenzaamheid is ongewenst. Activiteiten ter bestrijding worden ondersteund vanuit de kerken.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?