PG Logo

Viering 24 mei

website vieringen
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 10.00 tot 11.00
  • Toelichting viering via kerkomroep

Voorganger: ds. Rudolf Kooiman
Organist: Peter Zwart

De orde van dienst kunt u hier downloaden: 24 mei
De link naar YouTube staat hier: beeldopname 24 mei 
In de beeldopname ontbreekt een filmpje. Dat kunt u hier bekijken: Story of my life
Start u tijdig de kerkomroep als u alleen wilt luisteren. Dan is de grootste kans dat de verbinding tot stand komt.

De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB of via SKG Collect.
De diaconale collecte in deze dienst is  bestemd  voor “Oeganda, kans voor straatkinderen“.
In Kampala leven kinderen op straat, neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. KiA pakt dit probleem aan met lokale organisaties. Zij zorgen voor hereniging van kinderen met hun familie, en dragen zorg voor hernieuwde schoolgang.
U kunt, als u dat wilt, ook aan deze collecte bijdragen via bankrekening NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven?